Język niderlandzki

W naszej ofercie znajdą Państwo kursy na następujących poziomach

  • początkujący 

Kurs ten kierowany jest do osób, które nigdy nie uczyły się języka niderlandzkiego. Osoba przystępująca do tego kursu nie rozumie i nie potrafi stosować podstawowych zwrotów potocznych i wyrażeń dotyczących życia codziennego. Nie potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować prostych pytań z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Nie potrafi prowadzić prostej rozmowy. Kurs ten bazuje na podręczniku polskojęzycznym "Niderlandzki krok po kroku".

  • początkujący plus

Kurs ten kierowany jest do osób, które nigdy nie uczyły się języka niderlandzkiego na podstawie podręcznika lub chcą powtórzyć wcześniej zdobytą wiedzę. Korzystały tylko z internetu i sytuacji z życia codziennego, aby przyswoić sobie podstawowe zwroty, liczby, nazwy dni tygodnia itp. Zajęcia utrwalają i pogłębiają znajomość języka w celu osiągnięcia umiejętności niezbędnej do poprawnego komunikowania się na poziomie podstawowym, a przede wszystkim uczy mówić poprawnie gramatycznie. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania typu gdzie? kiedy? Kurs ten bazuje na podręczniku "De opmaat".

  •  średniozaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Zna podstawowe zagadnienia gramatyczne i potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w życiu codziennym. Potrafi tworzyć proste, poprawne gramatycznie,spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane, lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Kurs bazuje na podręczniku "De sprong".

  •  średniozaawansowany plus

Zajęcia na tym poziomie prowadzone są przez holenderskiego nauczyciela oraz bazują na podręczniku "Vooruit"  i przygotowują do egzaminu państwowego NT2 programma I.

  • zaawansowany

Na tym stopniu zaawansowania kurs prowadzony jest przez holenderskiego nauczyciela. Zajęcia opierają się głównie na konwersacjach na różne tematy z życia codziennego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych   tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym Holendrem, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i  zalety różnych rozwiązań. Kurs bazuje na podręczniku "De Finale"  i innych dodatkowych materiałach przygotowujących do  egzaminu państwowego NT2 programma II.

 

Każdy z kursów podzielony jest na 2 moduły. Każdy z modułów obejmuje 12 spotkań po 2 godziny, raz w tygodniu.

W Naszej ofercie posiadamy również kursy dla par oraz zajęcia indywidualne.