Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Taalexpres voor iedereen oraz, że zapoznałem się z Regulaminem kursów zawartym poniżej.