Nederlands

Wij bieden Nederlandse cursusen op de volgende niveaus:

beginner

Deze cursus is gericht op mensen die nog nooit Nederlands geleerd hebben.
Een persoon die deze cursus bijwoont, spreekt en verstaat geen Nederlands. . Hij kan noch zichzelf noch anderen voorstellen en eenvoudige vragen stellen over het privéleven,
zoals waar hij woont, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Hij kan niet makkelijk praten.
Deze cursus is gebaseerd op het Poolse taalboek "Dutch Step by Step".

beginner plus
Deze cursus is gericht op mensen die nog nooit op basis van een leerboek Nederlands hebben geleerd.
Deze cursus kunnen ook mensen bijwonen die eerder verworven kennis willen herhalen. Ze gebruikten alleen
internet en dagelijkse situaties om de basiszinnen, nummers, namen van de dagen van de week te beheersen.
De lessen consolideren en verdiepen de taalvaardigheden om de nodige communicatievaardigheden op het elementaire niveau te beheersen en leert
vooral hoe grammaticaal correcte zinnen bouwen.
Een persoon die de taal op dit niveau kent, begrijpt en kan alledaagse
uitdrukkingen gebruiken. Deze cursus is gebaseerd op het tekstboek "De opmaat".

intermediate

Een persoon die op dit niveau spreekt, begrijpt de kernpunten van het bericht in duidelijke, standaarduitdrukkingen die betrekking hebben op bekende

problemen en gebeurtenissen die typisch zijn op werk, school, vrije tijd, enz.
Hij kent de basisgrammaticale problemen en kan de meeste communicatieve situaties aan. Hij kan eenvoudige,
grammatical correcte zinnen bouwen over onderwerpen die hem bekend zijn of waar hij in geïnteresseerd is.
Hij kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en aspiraties omschrijven, zijn meningen en plannen kort motiveren of uitleggen.
De cursus is gebaseerd op het handboek "De sprong".


Ntermediate plus
De les wordt uitgevoerd door een native Dutch speaker.
De cursus is gebaseerd op het leerboek "Vooruit" en andere aanvullende materialen
en bereidt voor het NT2 programma I.     

gevorderd

De les wordt uitgevoerd door een native Dutch speaker en is vooral gebaseerd
op een discussie. De cursus bereidt voor het NT2 programma II en is gebaseerd
op het leerboek "De finale".  

Elke cursus is verdeeld in 2 modules.

Elke module omvat elke 2 uur eenmaal per week 11 bijeenkomsten.

Wij bieden ook cursussen voor koppels en individuele lessen aan.